Wat is een Donderbezem?
De Donderbezem is een historisch gevelteken en hagalrune. Het is een teken dat vaak in de gevels van boerderijen afgebeeld staat. Het teken heeft de symbolische waarde om de boerderij van onheil en blikseminslag te verdedigen. Deze betekenis willen wij graag behouden in onze organisatie in meer symbolische wijze.
Doelstelling
De Donderbezem Gemeenschap is een politieke partij met een nationaal-centristische doelstelling, wij willen van Nederland weer een opportunistisch land vol met rijke cultuur maken.
Onze vijand is de centralisatie van beleid, steeds meer macht gaat naar de top van de hiërarchie, waardoor de lokale gemeenschappen steeds minder te zeggen hebben over hun eigen lot.
Wij willen weg van de overweldigende invloed van multinationale organisaties en onze eigen industrie bevorderen, zodat wij weer op onze eigen benen kunnen staan.
Het is ons duidelijk dat ons koninkrijk onze enige prioriteit moet zijn.
De sociale cohesie is in Nederland er op achteruit gegaan, de oorzaak hiervan is het vervagend beeld van wat Nederland is. Vele buitenlandse lobbyisten hebben er baat bij om onze cultuur en identiteit langzaam maar zeker te vernietigen, Donderbezem wil deze stand van zaken tegengaan en de Nederlandse identiteit zichtbaar maken.
Om de macht terug te geven aan de burgers willen wij de autonomie op lager niveau bevorderen, waardoor we tegelijkertijd de verantwoordelijkheden en het “micromanagen” van de landelijke regering inperken.
Wij zien het multiculturalisme als een gefaald experiment en willen maar één cultuur in ons koninkrijk, onze eigene.
In een grote wereld vol verschillende belangen moet Nederland zijn mannetje staan. Ons koninrijk moet investeren in een sterke krijgsmacht met 21ste eeuwse technologie en taktieken om onze eigen belangen te verdedigen. Onze indruk over de internationale politiek is dat Nederland in de meeste gevallen neutraal moet blijven zoals voorheen.
De polarisatie in de wereldpolitiek neemt steeds meer toe, waar wij ons erg zorgen over maken. Wij willen niet dat Nederland mee getrokken wordt in de belangen van anderen.
Sommige mensen, inclusief vele parlementariërs, denken dat Nederland maar een klein pietluttig land is dat niets zelf teweeg kan brengen. Wij zijn de nationalisten die graag het tegendeel willen bewijzen. Miniem doch machtig.
Waar staan de standpunten?
De standpunten van de Donderbezem Gemeenschap zijn nog in opbouw en worden achter de schermen geschreven, ze zijn niet publiekelijk toegankelijk tot ze af zijn. Mocht je geïnteresseerd zijn in welke beslissingen er worden genomen, kom dan in contact om deel te worden van de realisatie van onze partij!